TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Note on the Metaphysical Experiment of the Divine
(Notă asupra experienţei metafizice al divinului)
Vol LVIII • No. 2/2006
Viorel Cernica
Universitatea Politehnica Bucureşti, Splaiul Independenţei 313, Bucureşti
e-mail: cernicav@yahoo.com

 Keywords   metaphysic, divine, confession.

 Abstract
The study answers to three questions: 1. what is the possibility of a metaphysical experiment of the divine based on? 2. In what way could such an experiment be confessed? 3. Can the metaphysical experiment of the divine be understood starting from the confession of one of its subjects?

 Rezumat
Studiul de faţă răspunde la trei întrebări : 1. Pe ce se întemeiază posibilitatea experimentului metafizic al divinului ? 2. In ce fel ar putea fi mărturisit un astfel de experiment ? 3. Experimentul metafizic al divinului poate fi înţeles pornind de la mărturisirea unui subiect al unui astfel de experiment?Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti