TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Romania's Constitutional Court
(Curtea Constituţională a României)
Vol LVIII • No. 2/2006
Dumitru Vieriu
Bucharest Barr, Str. Dr. Râureanu nr. 3, Bucuerşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, administrative law, constitutional court.

 Abstract
In May 1990 the Elected Constitutional Assembly had to choose between the judicial control of the constitution of laws and their political control, each one of these options having advantages but also disadvantages. The constitutional legislator had to choose a type of law constitutionality made by a public political judicial authority especially conceived for this purpose.

 Rezumat
În mai 1990 Adunarea Constituantă aleasă a trebuit să opteze între controlul jurisdicţional al constitutionalităţii legilor şi controlul politic al acestora, fiecare dintre acestea prezentând atât avantaje cât şi dezavantaje.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti