TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. La transmission du patrimoine
(Societatea comercială cu răspundere limitată cu asociat unic. Transmiterea patrimoniului)
Vol LVIII • No. 2/2006
Dana Volosevici
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dana.volosevici@vplaw.ro

 Keywords   patrimoine, responsabilité limitée, transmission du patrimoine.

 Abstract
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée connaît des règles spéciales et dérogatoires en ce qui concerne l'autonomie du patrimoine, à cause de sa structure elle-même spéciale et dérogatoire. Ainsi, on a prévu que la dissolution d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'est pas suivie de liquidation et elle entraîne transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique. Cette règle, très pénalisante dans le cas ou l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée tombait en cessation des paiements, a été nuancé par des dispositions légales et par la jurisprudence.

 Rezumat
În cazul societăţii comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic există reguli speciale şi derogatorie în ceea ce priveşte autonomia patrimoniului, din cauza structurii sale care este ea însăşi specială şi derogatorie. Astfel, s-a stipulat că dizolvarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic nu este urmată de lichidare, ci de transmiterea universală a patrimoniului societăţii către asociatul unic. Această regulă, extrem de penalizatoare în cazul în care societatea ar avea datorii, a fost nuanţată de dispoziţii legale şi de jurisprudenţă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti