TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Liquidated Damages in Commercial Contracts
(Clauza penală în contractele comerciale)
Vol LVIII • No. 2/2006
Laurenţiu Sorescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail:sorescu.laurentiu@yahoo.com

 Keywords   law, commercial law, liquidated damages.

 Abstract
Liquidated damages is that contractual clause in which a contractual party is forced that when a contractual clause is breached that contractual party will have to pay a certain amount of money in order to cover that prejudice that was a direct consequnce of the contractual breach. In order to guarantee the fulfillment of the commercial contract such a contractual provision is necessary because the breach of the contract will be less likely to happen if the parties know that there is a money sanction established through the will of the contractual parties.

 Rezumat
Clauza penală este acea clauză contractuală prin care o parte contractantă se obligă ca în situaţia în care va încălca o prevedere contractuală să plătească o anumită sumă de bani în vederea acoperirii prejudiciului cauzat cocotractantului prin neexecutare. Pentru a garanta executarea contractului comercial este utilă o asemenea clauză pentru că neexecutarea va fi mult mai puţin probabilă dacă părţile cunosc că există sancţiuni pecuniare prestabilite prin voinţa părţilor contractante.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti