TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
La loi pour la constitution des Conseils Départementaux, le 2 avril 1864
(Legea pentru înfiinţarea Consiliilor Judeţene, 2 aprilie 1864)
Vol LVIII • No. 2/2006
Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr.39, Ploieşti
e-mail: calcan@xnet.ro

 Keywords   histoire, Conseils Départementaux, histoire administratif.

 Abstract
Cette loi comprend IX titres et 113 articles. Elle a été adoptée ensemble avec la Loi communale et s'inscrit dans les efforts de modernisation de la société roumaine après l'union de la Moldavie et du Pays Roumaine et l'instauration de la Roumanie en 1859. La loi établit les mécanismes de la constitution et du fonctionnement des Conseils Départementales et de leurs organismes de direction. Le texte de la loi rend manifeste la préoccupation pour la garantie de la transparence et de l'honnêteté de l'acte administratif, qui doit être réalisé au profit du citoyen. En même temps, la loi contribue au renforcement de l'autorité suprème dans l'état, car issue et appliquée au nom du prince.

 Rezumat
Legea fixează mecanismele constituirii şi funcţionării Consiliilor Judeţene şi a organelor de conducere ale acestora. Textul legii evidenţiază preocuparea pentru asigurarea transparenţei şi onestităţii actului administrativ, care trebuie să se realizeze în interesul cetăţenilor. Legea contribuie concomitent la consolidarea autorităţii supreme în stat, realizându-se în numele domnului.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti