TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Oil and Gas Technology Law- A Necessary Branch of Law
(Dreptul tehnologic al petrolului şi gazelor - o ramură necesară a dreptului)
Vol LVIII • No. 2/2006
Florin Olteanu

 Keywords   law, oil, technology law

 Abstract
We define Oil and Gas Technology Law as the branch of law that imposes a certain behavior (to do or not to do something) on physical and juridical persons in pursuance of protecting social values that are affected or imminently threatened during the process of creation, implementation or exploitation of a technology directly related to oil and gas industry.

 Rezumat
Dreptul tehnologic al petrolului şi gazelor este ansamblul normelor juridice de natură a impune o anumită conduită comisivă sau omisivă unor persoane fizice sau juridice în scopul protejării valorilor sociale lezate sau iminent ameninţate în timpul procesului de creare, implementare sau exploatare a unei tehnologii ce priveşte direct industria petrolului şi a gazelor. Dreptul tehnologic al petrolului şi gazelor reprezintă mai mult decât suma legilor privitoare la acest domeniu; deşi se bazează pe legislaţia existentă referitoare la industria petrolului şi gazelor (care nu face obiectul acestui eseu), această ramură a dreptului are un sens particular care transcende scopul fiecărei legi privind petrolul sau gazele şi chiar scopul totalităţii acestor legi luate ca un întreg. În afara datoriilor concrete impuse persoanelor fizice şi juridice implicate în industria petrolieră de către legile existente, Dreptul tehnologic al petrolului şi gazelor impune o datorie in abstracto: cei implicaţi în procesul de creare, implementare sau exploatare a unei tehnologii ce priveşte direct industria petrolului şi gazelor trebuie să ia în considerare valorile sociale protejate în România.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti