TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Searle and the Scientific Realism
(Searle şi realismul ştiinţific)
Vol LIX • No. 1/2007
Dragoş Grigorescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dragos_grigorescu77@yahoo.com

 Keywords   philosophy of science, realism, correspondence truth theory.

 Abstract
The doctrine of scientific realism is one of the oldest theory in the philosophy of science. Various representative authors write about thes subject. One of them is John Searle. In this paper I intend to analyse the way of Searle understand the realism and if succeed to refolmulate it to the new flexible realism. In other words, it is in Searle a new realism capable to surpassing the antirealism arguments?

 Rezumat
Doctrina realismului ştiinţific este una din cele mai vechi teorii din filosifia ştiinţei. Diferiţi autori reprezentativi au scris despre acest subiect. Unul dinrtre aceştia este Jh. Searle. In lucrarea de faţă intenţionez să analizez felul în cere înţelege el realismul şi dacă în felul acesta reuşeşte un realism mai flexibil. Pe scurt, este vorba dacă acest realism reformulat reuşeşte să evite argumentele antirealiştilor.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti