TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Forms of Sexual Violence in the International Jurisprudence
(Forme de violenţă sexuală în practica internaţională)
Vol LIX • No. 1/2007
Violeta Elena Georgescu
e-mail: baniyy@gmail.com

 Keywords   law, international jurisprudence, sexual violence.

 Abstract
While the post-World War II trials held in Nuremberg and Tokyo largely neglected sexual violence, the Yugoslav and Rwanda Tribunals, as well as the International Criminal Court have successfully prosecuted various forms of sexual violence as instruments of genocide, crimes against humanity, means of torture, crimes of war, forms of persecution and enslavement. This article is intended to introduce to readers some major decisions concerning the wartime rape and other gender-related crimes under international law. The attention paid to the sexual crimes in the international courts has resulted in an increased recognition of gender-based war crimes under international law.

 Rezumat
În timp ce Tribunalele penale internaţionale de la Nűrenberg şi Tokyo au neglijat în mare măsură violenţa sexuală, Tribunalele penale internaţionale pentru fosta Iugoslavie şi Ruanda, precum şi Curtea penală internaţională au incriminat cu succes diferite forme de violenţă sexuală, care au servit drept instrumente de realizare a genocidului, crimelor impotriva umanităţii, torturii, crimelor de război, tipurilor de persecuţie şi sclavaj. Se doreşte ca acest articol să prezinte cititorilor căteva hotărari majore privind reglementarea internaţională a violului săvârşit pe timp de război şi a altor crime de gen. Atenţia acordată violenţei sexuale în jurisprudenţa internaţională s-a materializat într-o recunoaştere sporită a crimelor de gen pe plan internaţional.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti