TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Management of Joint-Stock Company in the Unitary System
(Managementul societăţilor pe acţiuni în sistemul unitar)
Vol LIX • No. 1/2007
Crina Letea
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   The current regulation of trading companies stipulates the possibility for the joint-stock company to be managed either within a unitary system, namely by one or several managers whose number must definitely be odd and who make up a Board of Directors together, or within a dualist system. The dualist system is the one in which the joint-stock company is managed by a directorate and by a supervising board if this has been decided in the Memorandum of Association.

 Abstract
law, the joint-stock company, the unitary system.

 Rezumat
Reglementările actuale cu privire la companiile de comerţ stipulează posibilitatea companiilor pe acţiuni de a fi conduse fie într-un sistem unitar, prin numirea unui singur director sau a câtorva al căror număr trebuie să fie impar şi care să lucreze împreună cu un consiliu de administraţie, fie într-un sistem dualist. Sistemul dualist este unul în care companiile pe acţiuni sunt conduse printr-un directorat şi prin supravegherea unei consiliu, dacă acest lucru a fost hotărât în statutul asociaţiei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti