TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
European-Latin American co-operation: Energy and Natural Resources
(Cooperarea europeano ─ latino-americană: energie şi resurse naturale)
Vol LIX • No. 1/2007
Georges D. Landau
Brazilian Centre for International Relations
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   history, economics, natural resources.

 Abstract
In this paper I discuss about the economic relations between Europe and latin-american world. This relation means connection the social and historic context of the two continents and the political background. In centre of analyze is the discussion about energy and natural resources. Not only government representatives, but also those from industry and academia ought to be invited to put forward their experience and proposals for future co-operation in the various sectors that constitute the vast domain of energy, including the three principal areas of petroleum, electric power and alternative sources.

 Rezumat
În această lucrare discut despre relaţiile economice dintre Europa şi lumea latino-americană. Această relaţie presupune conectarea contextului social şi istoric cu fondul politic prezent pe cele două continente. În centrul analizei se află discuţia despre energie şi resursele naturale. Nu numai guvernele reprezentative, ci şi mediul industrial şi academic trebuie să ducă înainte experienţa şi scopurile unei cooperări în diferite sectoare care constituie un vast domeniu al energiei, incuzând cele trei zone principale: petrolul, energia electrică şi sursele alternnative.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti