TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Solutions de la pratique judiciaire concernant la suspension du cours de la prescription de la responsabilité pénale
(Soluţii din practica judiciară privind suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale)
Vol LIX • No. 1/2007
Silvana Jianu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: jianusilvana@yahoo.com

 Keywords   droit, pratique judiciaire, responsabilité pénale

 Abstract
L'efficacité du combat et de la prévention des infractions est étroitement liée au facteur temps. La prescription de la responsabilité pénale est une cause qui éloigne la responsabilité pénale est un cause qui éloigne la responsabilité pénale pour une infraction, ce qui est due au passage, dans des conditions précises, d'un certain interval de temps depuis la date de son accomplissement.

 Rezumat
Eficacitatea combaterii şi prevenirii infracţiunilor este strâns legată de factorul timp. Prescripţia răspunderii penale este o cauză care înlătură răspunderea penală pentru o infracţiune, datorită trecerii, în anumite condiţii, a unui anumit interval de timp de la data săvârşirii ei. În anumite situaţii, organele judiciare sunt împiedicate să acţioneze din motive independente de voinţa lor, astfel încât trecerea timpului nu realizeaza temeiurile prescripţiei.



Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti