TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Parliament, Expression of the National Sovereignty of States
(Parlamentul, expresie a suveranităţii naţionale a statelor)
Vol LIX • No. 1/2007
Mihai ? Cristian Apostolache
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: mihai_apostolache@yahoo.com

 Keywords   law, sovereignty, parliament.

 Abstract
The Parliament is a political institution indispensable in the states governing opera, fundamental for the democratic destinies of a country. The appearance of the Parliament must be considered as expressing the human demand of participating at making laws, participation that is, as fact, the first law of democracy.

 Rezumat
Parlamentul este o instituţie politică indispensabilă în opera de guvernare a statului, fundamentală pentru destinele democraţiei unei ţări. Apariţia Parlamentului trebuie considerată ca exprimând cerinţa umană de participare la înfăptuirea legilor, participare care este, de fapt, prima dintre legile democraţiei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti