TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Role of the Parliament in the Political and Institutional System. The Position of the Parliament Inside the Powers Separation System
(Rolul Parlamentului în sistemul politic şi instituţional. Poziţia Parlamentului în cadrul sistemului separaţiei puterilor)
Vol LIX • No. 1/2007
Mihaela - Adina Apostolache
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   law, political institution, parliament.

 Abstract
The Parliament, especially by its constitution, it has a structural value in defining the political regime, especially thanks to its influence as legislative body and considering the control of the governments' action and the involvement of its political responsibility. The affirmation of some or other functions of the Parliament ? or their limitation ? is the immediate result of some historical conditions. The Parliaments attributions were extended and diversified as the affirmation of the democratic ideas grew, a wider acceptance of the principle that parliaments are an expression of the peoples suzerainty exercitation.

 Rezumat
Parlamentul, prin însăşi constituirea sa, are o valoare structurantă în definirea regimului politic, mai ales datorită preeminenţei sale ca organ legiuitor şi în ceea ce priveşte controlul acţiunii Guvernului şi angajarea răspunderii sale politice. Afirmarea unora sau altora dintre funcţiile Parlamentului ? ori limitarea lor ? este rezultatul nemijlocit al unor condiţii istorice. Atribuţiile parlamentelor s-au extins şi s-au diversificat pe măsura afirmării ideilor democratice, a acceptării tot mai largi a principiului că parlamentul constituie o expresie a exercitării suveranităţii poporului.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti