TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Long and Hard Way of the Terrorist
(Drumul lung şi greu al teroristului)
Vol LIX • No. 1/2007
Dan Voinea* Flori Marin**
* Military Prosecutors Court
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro
** Higher Court of Cassation and Justice of Romania
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, terrorism, history, organized crime.

 Abstract
This article is a case study of profile of international terrorist well knows as Carlos. We analyze the main features of Carlos concern the origins, terrorist activity, but in the same time the main skills and instructions. The major stage of evolution between the schools period and the mature actions is considerate as a long and hard road.

 Rezumat
Acest articol este un studiu de caz referitor la profilul binecunoscutului terorist internaţional Carlos. Analizăm principalele caracteristici privind originea, activitatea teroristă, dar în aceeaşi măsură şi calităţile sau instrucţia primită. Etapele majore ale evoluţiei dintre perioada din şcoală şi acţiunile de maturitate sunt considerate ca un drum lung şi greu.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti