TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
An Identity from Scratch: The Moldovan "Imagined Community? During the Russian Empire
(O identitate dintr-o ruptură: comunitatea imaginată moldovenească în timpul Imperiului Rus)
Vol LIX • No. 1/2007
Octavian Ţicu
University of Illinois, USA, Fulbright Visiting Scholar
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   history, Moldovan population, Russian empire.

 Abstract
For the Moldovans the existence within the Russia Empire was the moment of their first experience as a separate entity, creating the premises of an incipient "imagined community?. Despite the tremendous changes imposed by the twentieth century on Bessarabia, the Moldavian SSSR or the Republic of Moldova, their national and social structure continued to reflect by and large the legacy of the Russian empire: with the Moldovans securing the majority and representing the most rural and least educated nationality; with the presence of the wide variety of ethnic groups; with the Russian and Russian-speaking population dominating urban life and elites; and the native population preferring to identify themselves as "Moldovans? rather than "Romanians?.

 Rezumat
Pentru locuitorii din Moldova existenţa alături de Imperiul Rus a fost momentul primei experienţe ca entitate separată şi a creat premisele unei incipiente comunităţi imaginare. În ciuda schimbărilor enorme impuse de către secolul XX asupra Basarabiei şi a asupra R.S. S. Moldoveneşti sau Republica Moldova, structura lor naţională şi socială a contiunuat să reflecte o vastă moştenire a Imperiului Rus: moldovenii care erau majoritari şi reprezentau naţionalitatea cu cei mai mulţi locuitori din mediul rural şi cei mai slab educaţi; prezenţa unei largi varietăţi de grupuri entice; ruşii şi vorbitorii de limbă rusă erau populaţia care domina viaţa elitelor şi a celor din oraşe; populaţia nativă care prefera să se numească mai degrabă ca "moldoveni? decât "români?.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti