TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Law Independence
(Independenţa legii)
Vol LIX • No. 2/2007
Monna - Lisa Belu Magdo
Higher Court of Cassation and Justice of Romania, Str. Batiştei, nr. 25, Bucureşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Ensuring the freedom of the law and the judges' independence in applying the law undoubtlessly represents an essential condition of the efficacity of the legal system in any democratic state. In this sense, this article aims at presenting the main institutions and mechanisms that work jointly in guaranteeing and applying the independence of the law.

 Abstract
law, Constitution, legality.

 Rezumat
Asigurarea libertăţii legii şi a independenţei judecătorilor în aplicarea legii constituie fără îndoială o condiţie esenţială a eficinţei sistemului juridic din orice stat democratic. În acest sens, prin prezentul articol se doreşte a se evidenţia principalele instituţii şi mecanisme care conlucrează la garantarea şi aplicarea independenţei legii.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti