TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Concept of Criminal Liability of a Juridical Person in the New Penal Code
(Reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice conform noului Cod Penal)
Vol LIX • No. 2/2007
Gheorghe Mărgărit
Universitatea George Bariţiu, Braşov, Centrul de Studii Ploieşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   penal law, juridical person, criminal liability, punishment.

 Abstract
In the past a great part of the penal doctrine considered that the juridical person, being fiction, couldn't commit criminal offence because " it doesn't have will or liberty, being unable to commit an illicit fact and it can't go to prison?[1]. The actual legislator, due to the modern legislation (The French Penal Code in art. 121-122 " the juridical persons ?have criminal liability ?for the offences??, Belgium's Penal Code in art. 5 paragraph 1? any juridical person has criminal liability for the offences ??, the Dutch Penal Code in art. 51 paragraph 1 shows that the offences can be commited by individuals or juridical persons). Expands the criminal liability to the juridical person, too, both commercial societies and in the case of other juridical persons of private law as the associations, foundations, autonomous state ? owned companies. The basis of the criminal liability of the juridical person is that the criminal offence facts of their so ? called employeės, collective body of leadership, etc. benefits from the juridical person which they represent, growing its patrimony or making fraudlously an image of power and solidity to the prejudice of other honest juridical persons.

 Rezumat
Instituţie nouă a dreptului penal, răspunderea penală a persoanei juridice, vine să completeze legislaţia penală română care până în anul 2005 nu a cunoscut faptul că şi persoana juridică poate fi subiect de drept penal.Persoana juridică sau morală răspunde penal numai pentru infracţiunile săvârşite în numele şi în interesul ei de către prepusul ei şi alături de el ori de câte ori Codul Penal ori legi specifice prevede aceasta în mod expres. Sancţiunile ce pot fi aplicabile persoanei juridice sunt diferite de cele ale persoanei fizice.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti