TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Romania's Profile in the European Union
(Profilul României în Uniunea Europeană)
Vol LIX • No. 2/2007
Mihaela - Adina Apostolache
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   law, democratic values, European Union.

 Abstract
The starting premise is that of a Romania deeply anchored in the European democratic values and traditions, ready to assume the rights and obligations of a member of the EU, to contribute to the raising its role in the world and to use the communitarian mechanisms as leverages of promoting national interest. For Romania, integration in the EU did not mean only the fulfillment of a set of political or economical criteria or negotiating some chapters of communitarian acquis, but also the chance of modern development and obtaining performances and a bigger security.

 Rezumat
Premisa de la care se porneşte este aceea a unei Românii profund ancorată în valorile şi tradiţiile democratice ale Europei, gata să-şi asume drepturile şi obligaţiile de membru al Uniunii Europene, să contribuie la creşterea rolului acesteia în lume şi să folosească mecanismele comunitare ca pârghii de promovare a interesului naţional. Pentru România, integrarea în Uniunea Europeană nu a însemnat numai îndeplinirea unui set de criterii politice şi economice sau negocierea unor capitole de acquis comunitar, ci şi şansa dezvoltării moderne şi a dobândirii de performanţe, de securitate sporită.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti