TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Parliament, the Main Institution in the State of Law
(Parlamentul, principala instituţie a statului de drept)
Vol LIX • No. 2/2007
Mihai ? Cristian Apostolache
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: mihai_apostolache@yahoo.com

 Keywords   Law, Parliament, the state of law.

 Abstract
The parliament as the main institution of democracy has known a gradual evolution, determined by the changes in society and the need of representation of the whole society in the supreme representative forum. The principle of the separation of powers in state places the institution of parliament in the centre of the constitutional system, acting as a true "heart of the state?.

 Rezumat
Parlamentul, ca principală instituţie a democraţiei, a cunoscut o evoluţie graduală, determinată de schimbările din societate şi de nevoia de reprezentare a întregului popor în forumul legislativ suprem. Principiul separaţiei puterilor în stat aşează instituţia parlamentului în centrul sistemului constituţional, acţionând ca o adevărată ?inimă a statului?.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti