TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
La culture sociétaire européenne
(Cultura societară europeană)
Vol LIX • No. 2/2007
Dana Volosevici
Université Pétrole ? Gaz de Ploiesti, Bd. Bucharest, no. 39
dana.volosevici@vplaw.ro

 Keywords   droit, l'Union Européenne, gouvernement d'entreprise, société commerciale.

 Abstract
L'article se propose d'analyser la réticence de l'Union Européenne à construire une politique et un cadre juridique propre en ce qui concerne le gouvernement d'entreprise et son élan en ce qui concerne la responsabilité sociale de l'entreprise, en essayant de déterminer si l'on peut parler d'une tendance européenne de préférer les actions volontaires aux normes impératives, du triomphe de la légitimité versus légalité.

 Rezumat
Articolul îşi propune să analizeze reticenţa Uniunii Europene de a construi o politică şi un cadru juridic proprii în ceea ce priveste guvernarea corporatistă şi elanul acesteia în ceea ce priveşte responsabilitatea socială a întreprinderii, încercând să determine dacă se poate vorbi de o tendinţă europeană de promovare a acţiunilor voluntare faţă de normele imperative, de un triumf al legitimităţii în faţa legalităţii.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti