TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Theoretical and Practical Considerations for the European Arrest Warrant
(Consideraţii teoretice şi practice cu privire la mandatul european de arestare)
Vol LIX • No. 2/2007
Stelian Ion *, Silviu Bucur**
*Curtea de Apel Ploiesti, Str. Emil Zola, nr.4
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro
**Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, arrest warrant, judicial international cooperation

 Abstract
The European arrest warrant is subject for many internal and international normative documents like: the Frame Resolution no.2002/584/JAI dated 13th of July of 2002 by the European Union Council, Juristic Convention for assistantship in penal matter between the member states of the U.E. from 29th of May 2001[1] and the additional protocol from 2001, Law no.302/2004 regarding judicial international cooperation which regards penal matter[2] and Law no. 224/01 from June 2006/3 for the modification and completion of Law no. 302/28 from June 2004.

 Rezumat
Mandatul European de arestare constituie subiectul a numeroase acte normative interne şi internaţionale, precum: Rezoluţia Cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iulie 2002 a Consiliului Uniunii Europene, Convenţia cu privire la colaborarea în domeniul penal între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2001 şi Protocolul adiţional din 2001, Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în domeniul penal şi Legea nr. 224/01 din iunie 2006/3 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/28 din iunie 2004.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti