TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Law From 1894 Regarding the Organization of the Urban Communes
(Legea pentru organizarea comunelor urbane din anul 1894)
Vol LIX • No. 2/2007
Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: calcan@xnet.ro

 Keywords   organization, law, reforms, urban communes.

 Abstract
This law was a necessity for the process of the revival and the modernization of the Romanian society after the formation of the modern Romania in 1859, the setting up of the constitutional monarchy in 1866 and the proclamation of the national independence in 1877. The law created that needful social environment so that the Romanian cities could dispose of mechanisms of an efficient and modern manner of administration, comparable with the patterns of Western Europe. Approaching globally the matter of urban administration, this law prepared the urban administration to rise to the level of demands from the beginning the 20th century.

 Rezumat
Această lege a fost o necesitate a procesului de înnoire şi modernizare a societăţii româneşti după formarea României moderne în anul 1859, instaurarea monarhiei constituţionale în anul 1866 şi proclamarea independenţei naţionale în anul 1877. Legea a creat acel cadru necesar ca oraşele româneşti să dispună de mecanismele unui mod de administrare eficient şi modern, comparabil cu modelele Europei occidentale. Abordând global problematica administraţiei orăşeneşti, legea a pregătit administraţia orăşenească la nivelul cerinţelor de debut ale secolului al XX-lea.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti