TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Man between God and the World
(Omul între Dumnezeu şi lume)
Vol LIX • No. 2/2007
Irina Dumitrescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: irinadumitrescuupg@yahoo.com

 Keywords   religion, philosophy of religion, God, relationship between man and God.

 Abstract
The present paper is an attempt to recover the relationship between man and God, relationship which was deteriorated as the spiritual content of man was flooded by the obscure matter. Man was created for Heaven, but he forgot to look up and attached his sight to the mire from which he was molded. He laid the whole world at his feet, losing himself in it, instead of surpassing it. The world must be used, but this should be done moderately; it should be seen as a miracle but not taken as the last and ultimate reality. Man is the mirror of the universe and of God; he is an ontological necessity .In the smallness of his physical being, a microcosm is encompassed, a small but substantive world. The scission of man between God and the world should not take place because it does not actually exist. Man is a constitutive part of the trinity of existence, a meteoric being, whose lofty aim is to bring the whole world to the boundary between earthly matters and God.

 Rezumat
Lucrarea de faţă reprezintă o tentativă de restabilire a raportului omului cu Dumnezeu, raport deteriorat în condiţiile în care conţinutul spiritual din om a fost inundat de material opac. Omul a fost făcut pentru Cer, dar el a uitat să privească în sus şi şi-a agăţat privirea de noroiul din care a fost modelat. Şi-a pus lumea întreagă la picioare, pierzându-se în ea, în loc s-o depăşească. Lumea trebuie folosită, dar cu măsură; ea trebuie privită ca o minune, dar nu socotită ca ultima realitate. Omul este oglinda universului şi a lui Dumnezeu, el este o necesitate ontologică. În puţinătatea sa fizică este cuprins un microcosmos, o lume mică, dar o lume întreagă. Scindarea omului între Dumnezeu şi lume nu trebuie să aibă loc, pentru că, de fapt, ea nu există. Omul este parte integrantă din trinitatea existenţei, fiinţă meteorică ce are înalta menire de a duce lumea întreagă spre hotarul între corporalitate şi Dumnezeu.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti