TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Mathematics and Reality - An Analysis of the Mathematical Modulation of Reality in Plato's Philosophy
(Matematică şi realitate. O analiză a modelării matematice a realităţii în filozofia lui Platon)
Vol LIX • No. 2/2007
Dragoş Grigorescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dragos_grigorescu77@yahoo.com

 Keywords   philosophy, philosophy of science, philosophy of mathematics.

 Abstract
This paper intends to bring forth the following problems: first of all, the extent to which we can talk about Plato's philosophy of mathematics, and secondly, we will try to point out that in Plato's dialogues there is at least one outline of the philosophy of science.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în atenţie următoarele probleme: în ce măsură la Platon poate fi vorba de o filozofie a matematicii şi în al doilea rând vom încerca să arătăm că în dialogurile lui Platon există cel puţin o schiţă de filozofie a ştiinţei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti