TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Pension Systems Worldwide
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 1/2008
Constantin Bratu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, pension, pension system, security system.

 Abstract
The obligativity to participate in the social security system is a means to guarantee the social protection by the state of each of its citizen. More and more countries admit that their pension systems are in a crisis. Yet each country has its own set of problems and the adopted reforms reflect exactly the specific concerns of that country. In several countries of the European Union, one of the problems faced by the present pension systems is of a demographic nature.
The pension systems are very generous, they replace the previous earnings at high rates, up to 70-80% in some of the cases, and the full-pension retirement age has decreased along the years, from 65 to 62 years old, or even below. At the same time the active population has grown, as well as the number of pensioners, people live longer, they have fewer children and consequently there are more elder consumers and less young producers.
The basic meaning of the word pension in all languages of Latin origin is provision for food and dwelling. The same word is used to designate keeping a person in an institution, or payment for a person's accommodation in a hotel or similar place.


 Rezumat
Obligativitatea participării la sistemul de asigurări sociale este un mijloc de garantare a protecţiei sociale de către stat fiecărui cetăţean al său. Tot mai multe ţări recunosc că sistemele lor de pensii se află în criză. Fiecare ţară însă are propriul set de probleme şi reformele adoptate reflectă întocmai îngrijorările specifice acelei ţări. În mai multe ţări din Uniunea Europeană, una din problemele cu care se confruntă şi sistemele actuale de pensii este de natură demografică.
Sistemele de pensii sunt foarte generoase, ele înlocuind în rate înalte câştigurile anterioare, cu până la 70-80% în unele cazuri, iar vârstele pentru a beneficia de o pensie completă au scăzut de-a lungul anilor de la 65 ani la 62, sau chiar mai jos. În acelaşi timp populaţia activă a crescut, ca şi numărul pensionarilor, oamenii trăiesc mai mult, au mai puţini copii şi în consecinţă sunt mai mulţi consumatori batrâni şi mai puţini producători tineri.
Înţelesul de bază al cuvântului pensie în toate limbile de origine latină înseamnă provizie pentru mâncare şi locuinţă. Acelaşi cuvânt este folosit pentru a desemna menţinerea unei persoane în cadrul unei instituţii sau plata pentru cazarea unei persoane la hotel sau în alt loc similar.
Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti