TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Scrutiny ? the National Parliament Control System in the Process of Decision-making at EU Level
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: mihapostolache@yahoo.com)
Vol LX • No. 1/2008
Mihaela ? Adina Apostolache
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   scrutiny, parliamentary examination system, competences, European affairs

 Abstract
The parliament control system of the decisional process of adopting the EU papers is fundamentally different to the traditional system of legislative adopting, used in transposing the European norms. The parliamentary examination system contains the mechanisms or procedures established by the national parliaments with the purpose of influencing, controlling and of keeping responsible the governments for their activities in the EU Council, The European Council and in the committees and subcommittees of the European Committee. The delegating of competences in the matter of supervising the European affairs by the national parliaments from the EU member states by the European affairs committee represents a measure resulted from day to day practice. The majority of models give the committee of European Affairs strengthened prerogatives regarding European affairs, leaving it the possibility to express, in most cases, even in the name of the parliament. The final product of the parliamentary control system is a parliamentary opinion/ a mandate and not a law. In this way it is expressed actually an option for a European policy.

 Rezumat
Sistemul de control parlamentar al procesului decizional de adoptare a actelor Uniunii Europene este fundamental diferit de sistemul tradiţional de adoptare legislativă, utilizat în transpunerea normelor europene. Sistemul de examinare parlamentară cuprinde mecanismele sau procedurile stabilite de parlamentele naţionale cu scopul de a influenţa, de a controla şi de a ţine responsabile guvernele pentru activităţile lor în Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European şi în comisiile/subcomisiile Comisiei Europene. Delegarea de competenţe în materia monitorizării afacerilor europene de către parlamentele naţionale din statele membre ale Uniunii Europene către Comisiile pentru Afaceri Europene reprezintă o măsură rezultată din practica cotidiană. Majoritatea modelelor europene conferă Comisiei de Afaceri Europene prerogative întărite în domeniul afacerilor europene, lăsându-i posibilitatea de a se exprima, în cele mai multe cazuri, chiar în numele parlamentului. Produsul final al sistemului de control parlamentar este o opinie /un mandat parlamentar şi nu o lege. În felul acesta se exprimă de fapt o opţiune pentru o politică europeană.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti