TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Communal Law Of 7 May 1887
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti e-mail: calcan@xnet.ro)
Vol LX • No. 1/2008
Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: calcan@xnet.ro

 Keywords   communal law, urban communities , rural communities

 Abstract
The communal law from 1887 was integrated in the general evolution of the romanian society after gaining the national independance, containing also express stipulations regarding the integration of the Dobrogea province. It can be considered the second law as importance regarding the communal organisation after the law adopted in 1864. This law remained in use until 1894 for the urban communities and until 1904 in the rural communities, when special laws were adopted. The law from1887 respects the structure and most of the stipulations of the law from 1864,having similar chapter names, sometimes even identic. It also contains new elements, which represents in fact the adaptation to the modernization of the romanian society at the end of the 19th century.

 Rezumat
Legea comunală din anul 1887 s-a încadrat evoluţiei generale a societăţii româneşti după dobândirea independenţei naţionale, conţinând şi prevederi exprese privind integrarea provinciei Dobrogei. Se poate aprecia că ea fost practic cea de a doua lege ca importanţă în privinţa organizării comunale după legea adoptată în anul 1864. Această lege a rămas în vigoare, până în anul 1894 în privinţa comunelor urbane şi până în anul 1904 în privinţa comunelor rurale, când s-au adoptat legi speciale. Legea din 1887 respectă structura şi cea mai mare parte a prevederilor celei din 1864 având denumiri de capitole şi prevederi similare, uneori chiar identice. Totodată ea conţine şi elemente de noutate, ceea ce reprezintă de fapt, adaptarea la evoluţia modernizării societăţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti