TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Relation between State, Nation and Individual in the Political and Social Thinking of Mihai Eminescu
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti e-mail: carbureanuclaudia19@yahoo.com)
Vol LX • No. 1/2008
Claudia Elena Cărbureanu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: carbureanuclaudia19@yahoo.com

 Keywords   Mihai Eminescu, political thinking, naturalist-organic conception, state, nation, individual

 Abstract
In this article are presented the dominant notes of the political and social thinking of Mihai Eminescu regarding the relation between state, nation and individual. The conceiving of state as a nature product, alive organism with two components: body and soul, the priority of state toward individual, as well as the consideration of nation as an historical formation creator and owner of personal and specific values born in time and personified through state represent cardinal ideas of the eminescian political and social genius, around which it will center all the others concepts, formming in this way truly orientation points not just for the poet contemporary epoch, but olso for nowadays political and social life.

 Rezumat
Īn cadrul acestui articol sunt prezentate notele dominante ale gāndirii politice şi sociale a lui Mihai Eminescu cu privire la trinomul stat ? naţiune ? individ. Conceperea statului ca produs al naturii, organism viu cu două componente: corp şi suflet, supraordonarea acestuia individului, precum şi considerarea naţiunii drept formaţiune istorică creatoare şi posesoare a unor valori proprii şi specifice, născute īn timp şi personificată prin stat reprezintă idei cardinale ale geniului politic şi social eminescian, īn jurul cărora s-ar axa organic toate celelalte idei, formānd astfel adevărate puncte de orientare nu numai pentru epoca contemporană poetului, dar şi pentru viaţa politică şi socială de astăzi.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti