TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Might of the Image
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: irinadumitrescuupg@yahoo.com)
Vol LX • No. 1/2008
Irina Dumitrescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: irinadumitrescuupg@yahoo.com

 Keywords   body language, image, self, conscience

 Abstract
This paper presents an attempt to awaken to life the atrophied human soul. We live today in an era of the image and yet the greatest problem of our time is the man himself. The image proposed for contemplation under the stage lights is, more often than not, completely different from the one without retouch which is let to be discovered behind the scenes. The image manipulates and man, conscious of that, cultivates and promotes it, but at the same time forgets to discover himself and to feel his own life.

 Rezumat
Lucrarea de faţă prezintă o tentativă de trezire la viaţă a spiritului uman atrofiat. Trăim astăzi într-o eră a imaginii şi totuşi cea mai mare problemă a timpului nostru o reprezintă însuşi omul. Imaginea propusă spre contemplare sub luminile rampei este, de cele mai multe ori, complet diferită de aceea care, neretuşată, se lasă descoperită în culise. Imaginea manipulează şi omul, conştient de asta, o cultivă şi o promovează, dar, în acelaşi timp, uită să îşi descopere sinele şi să simtă propria viaţă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti