TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Medieval Aesthetics and Byzantine Beauty
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti e-mail: dragos_grigorescu77@yahoo.com)
Vol LX • No. 1/2008
Dragoş Grigorescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dragos_grigorescu77@yahoo.com

 Keywords   history of philosophy, aesthetics, image, beauty

 Abstract
Aesthetic in the philosophy of the first Christian centuries represent the major sign of a genuine medieval culture of image. The concept of beauty is present in the religious art and culture of icon. Present paper is a conceptual and historical inquiry into the mixture of medieval beauty, religious believes and need for God image.

 Rezumat
Estetica în filosofia primelor secole creştine constituie un semn important al unei autentice culturi medievale a imaginii. Conceptul de frumos este prezent în arta religioasă şi în cultul icoanelor. Lucrarea de faţă este o incursiune conceptuală şi istorică în acel amestec medieval dintre frumos, credinţă religioasă şi nevoia de imagine a lui Dumnezeu.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti