TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Particularities of the Legal Nature of the European Communities
(Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, Str. Aleea Privighetorilor, Nr. 1A, Bucureşti e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 2/2008
Cătălin Andruş
Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, Str. Aleea Privighetorilor, Nr. 1A, Bucureşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   European Communities, legal nature

 Abstract
The legal nature of the European Communities (and here we refer to the first pillar of the European Union) was and remains a controversial issue of the theorists of the community law.
The analysis of the legal nature of the European Communities is calling on the patterns known in the international relations. One first perspective tries to fit the European Communities among the classical international organizations, while a second perspective gives them attributes that make them more than simple international organizations, and the third point of view verifies the possibility to identify attributes that are specific to the federations and confederations as subjects of international law.


 Rezumat
Natura juridică a Comunităţilor Europene (şi aici ne referim la primul pilon al Uniunii Europene) a fost şi rămâne o problemă controversată în cadrul teoreticienilor de drept comunitar. Analiza naturii juridice a Comunităţilor Europene se face apelând la tiparele cunoscute în cadrul relaţiilor internaţionale. O primă perspectivă încearcă să încadreze Comunităţile Europene în rândul organizaţiilor internaţionale clasice, o doua perspectivă le identifică atribute care fac ca acestea să fie mai mult decât simple organizaţii internaţionale, iar al treilea punct de vedere verifică posibilitatea identificării de atribute specifice federaţiilor sau confederaţiilor ca subiecte de drept internaţional.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti