TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Parliamentary Procedures of Applying Internally Communitarian Legislation
(Proceduri parlamentare de aplicare a legislatiei comunitare în plan intern)
Vol LX • No. 2/2008
Mihaela - Adina Apostolache
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   communitarian legislation, procedures, instruments, norms

 Abstract
It is know that the country progresses in implementing the communitarian legislation in the internal law must be at it's own speed. Implementing communitarian stipulations in internal legislation is a complex process that involves a tight cooperation and solidarity between all the mechanisms that have attribution in European integration. At the level of the legislative process there has been a constant preoccupation for ensuring priority to the debate of law projects and legislative initiatives that regard communitarian legislation.

 Rezumat
Se ştie că fiecare ţară progresează în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei comunitare în dreptul intern cu propria sa viteză. Implementarea reglementărilor comunitare în legislaţia internă este un proces complex care implică o cooperare strânsă şi chiar solidaritatea între toate organismele cu atribuţii privind integrarea europeană.
La nivelul procesului legislativ există o preocupare constantă pentru a se asigura dezbaterea cu prioritate a proiectelor de legi şi iniţiativelor legislative care se referă la legislaţia comunitară.
Implementarea reglementărilor comunitare în legislaţia internă este un proces complex care implică o cooperare strânsă şi chiar solidaritatea între toate organismele cu atribuţii privind integrarea europeană. Este important ca de la început să fie distinse obiectivele actului ce se intenţionează a fi transpus în legislaţia naţională, pentru a se înţelege sensul pe care îl imprimă în legislaţiile naţionale ale statelor membre.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti