TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Safety of Maritime Transports
(Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, Str. Aleea Privighetorilor, Nr. 1A, Bucureşti e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 2/2008
Viorel Velişcu
Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, Str. Aleea Privighetorilor, Nr. 1A, Bucureşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, maritime transports, European Union

 Abstract
The European Union holds the leadership of maritime powers in the world, especially regarding naval transport, the technology of ship construction, tourism in the coastal area, energy out at sea, including recyclable energy and auxiliary services. The existence of a healthy marine medium of European Union is a ?sine qua non' condition for realizing its full potential. For this reason, the preservation of these resources is the key of improving the competition, of growing on a long term and the number of the employees in the European Union.

 Rezumat
Uniunea Europeană deţine conducerea puterii maritime în lume, mai ales cu privire la transportul naval, tehnologia construcţiei de vapoare, a turismului din zona de coastă, energiei din larg, incluzând şi energia reciclabilă, şi serviciile auxiliare. Existenţa unui mediu marin sănătos al Uniunii Europene este o condiţie sine qua non pentru realizarea potenţialului deplin al acesteia. Din acest motiv, prezervarea acestor resurse este cheia îmbunătăţirii competitivităţii, creşterii pe termen lung şi numărului angajaţilor în U.E.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti