TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Intercultural, Intersocial and Intereconomic Relations between the Bulgarian Community and the Wallachian One, Romanian Speaking, from the Timoc Valley, Bulgaria
(*Petroleum-Gas University Ploiesti, Romania **The Wallachian Association from Bulgaria, Sofia, Bulgaria e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 2/2008
Gheorghe Calcan*, Veran Mateev**
*Petroleum-Gas University Ploiesti, Romania
**The Wallachian Association from Bulgaria, Sofia, Bulgaria
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   wallachian community, Bulgaria, intersocial relations

 Abstract
The present study intends to represent the cultural relationships between the two communities. The observations lead on the conclusion that these relationships were sporadical. During the twenties of the last century, lots of young Wallachians finished their superior studies in Bucharest, but all of them settled in Romania. After the communism crash in 1989, some young people from the Timoc Valley restarted the habit of attending superior studies in Romania. Now, when they finish the studies, all of them go back in Bulgaria. Within the intersocial relations, it is remarked the fact that the Wallachians hide their identity. In the last half of century, it was made a proposal of depopulation of the areas inhabited by Wallachians from the Northern Bulgaria and this happened mainly because of the economic situation, of the diminution of the job places in the area.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte relaţiile culturale dintre cele două comunităţi. Observaţiile făcute coduc la concluzia că acestea au fost sporadice. În anii '20 ai secolului trecut, zeci de tineri valahi au terminat studiile superioare în Bucureşti, dar toţi s-au stabilit în România. După prăbuşirea comunismului în anul 1989, mai mulţi tineri din Valea Timocului au reluat practica de a face studii superioare în România. Acum, la încheierea studiilor, toţi se întorc în Bulgaria. În domeniul relaţiilor intersociale, se remarcă faptul că valahii îşi ascund identitatea. În ultima jumătate de secol, s-a produs o depopulare a zonelor locuite de valahi din nordul Bulgariei şi aceasta în principal, din cauza situaţiei economice, a reducerii numărului locurilor de muncă din zonă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti