TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
An Approach of Interculturality from Globalization and Philosophy Point of View
(Valachia University, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 2/2008
Alexandru L. Arion
Valachia University, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Interculturality, Globalization, Philosophy of interculturality

 Abstract
The concept of interculturality is today of a considerable importance once we accept the viewpoint according to which the acceptance of a globalization of cultures does not merge the many into one. On the contrary, the globalization of interculturality will help our culture and our people continue to exist, keeping unalteredly our own identity. At the same time, philosophy of interculturality views itself on the very level of difference, and thereby differs from multiculturalism, which argues for a plurality of cultures and against the unity of one culture. If it is to think about the centre, that is brought about through the differentiation rather than unification.

 Rezumat
Conceptul de interculturalitate prezintă astăzi o importanţă considerabilă atât timp cât acceptăm punctul de vedere conform căruia acceptarea unei globalizări a culturilor nu duce la contopirea celor multe într-una singură. Dimpotrivă, globalizarea interculturalităţii va ajuta atât cultura cât şi poporul nostru să continue să existe, cu condiţia păstrării nealterate a propriei noastre identităţi. În acelaşi timp, filosofia interculturalităţii se priveşte pe sine la chiar nivelul diferenţei, şi prin aceasta diferă de multiculturalism, care pledează pentru o pluralitate a culturilor, refuzând unitatea unei singure culturi. Iar dacă este să gândim un centru, acesta este mai degrabă rezultatul unui proces de diferenţiere decât de unificare.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti