TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Judicial Protection of Crime Victims
(* Baroul Bucureşti, Str. Dr. Râureanu, Nr. 3, Bucureşti e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro ** Curtea de Apel Ploieşti, Str. Emile Zola, Nr. 4, Ploieşti e-mail: ssu @upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 2/2008
Silviu Bucur*, Stelian Ion**
* Baroul Bucureşti, Str. Dr. Râureanu, Nr. 3, Bucureşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro
** Curtea de Apel Ploieşti, Str. Emile Zola, Nr. 4, Ploieşti
e-mail: ssu @upg-ploiesti.ro

 Keywords   crime victims, protection, legislation, judicial assistance, financial compensation

 Abstract
Judicial protection of crime victims and especially of the victims resulting from crimes committed with violence is a main point on the agenda of the European institutions and of the European states. Regarding the actual needs for protection of the crime victims from Romania, as well as the principals and standards of the European legislation, in 2004 was adopted the law regarding some measurements to ensure protection for crime victims, which are presented in this article.

 Rezumat
Protecţia judiciară a victimelor infracţiunilor şi, în mod special, a victimelor infracţiunilor comise cu violenţă reprezintă un punct important pe agenda instituţiilor europene şi a statelor membre. Având în vedere nevoile actuale în ceea ce priveşte protecţia victimelor infracţiunilor din România, precum şi principiile şi standardele prevăzute de legislaţia europeană, în anul 2004 a fost adoptată legea privind unele măsuri de asigurare a protecţiei pentru victimele infracţiunilor, măsuri prezentate în cadrul acestui articol.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti