TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Quleques aspects theoriques et pratique concernant l'applicabilite des dispositions d'art. 504 -507 du Code de Procedure Penale
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 2/2008
Claudia Luciana Ivănescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   action de reparation, l'erreur judiciaire

 Abstract
Les dispositions art.504 ? 507 c. proc. civ. réglementent une action de réparation par lesquelle le titulaire, notamment la victime de l'erreur judiciaire ou ses successeurs, obtiennent l'engagement de l'état de découverte du préjudice matériel et moral soufferts comme résultat de la privation illégale de liberté ou de la condamnation illégale. Le problème des erreurs judiciaires se pose spécialement sous l'aspect des dédommagements que la société doit accorder à celui qui a souffert comme résultat des erreurs commises dans le système judiciaire, les stipulations constitutionnelles comprises dans l'art. 52, alinéa 3, en consacrant le principe de la responsabilité objective de l'état dans de telles situations. Le texte de loi invoqué antérieurement ne s'applique pas, toutefois, dans le cas ou la victime d'une erreur judiciaire sollicite la restitution des biens confisqués comme résultat de sa condamnation. L'art. 504 du Code de procédure pénale concerne le préjudice de la personne par la punition principale, celle de privation de liberté, et non le préjudice de son patrimoine par la punition complémentaire.

 Rezumat
Dispoziţiile art. 504 ? 507 din Codul de procedură civilă reglementează o acţiune în reparaţii prin care titularul, respectiv victima erorii judiciare sau succesorii acestuia, obţin obligarea statului la reperarea prejudiciului material şi moral suferit ca urmare a lipsirii de libertate în mod nelegal sau a condamnării pe nedrept.
Problema erorilor judiciare se pune mai ales sub aspectul reparaţiilor pe care societatea este datoare să le acorde celui care a suferit de pe urma erorilor comise în sistemul judiciar, prevederile constituţionale cuprinse în art.52 alin.3 consacrând principiul răspunderii obiective a statului în astfel de situaţii.
Textul de lege invocat anterior nu se aplică, însă, în situaţia în care victima unei erori judiciare solicită restituirea bunurilor confiscate ca urmare a condamnării sale. Art. 504 din Codul de procedură penală are în vedere prejudicierea persoanei prin pedeapsa principală, aceea a privării de libertate, iar nu prejudicierea patrimoniului său prin pedeapsa complimentară.
Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti