TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Stimulating Employers to Appointing the Unemployed
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 2/2008
Constantin Bratu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, Labor law, employers supporting

 Abstract
Strategies and policies regarding the unemployment insurance system and stimulating the employment have the sole purpose of protecting people against unemployment, a high level of position occupancy and people adjusting to work market demands; with this purpose the law regarding unemployment insurance system and stimulating employment. In Romania, people have the right to choose their profession and work place, as well as the right to benefit from unemployment help. This is a characteristic of capitalist economy and represents the effect of the re-organizing of Romanian economy followed by a reduction in work places, respective the decrease in working population of different ages. Thus, there have been established a series of programs, measures and facilities to stimulate the employers to hiring unemployed people, with certain benefits.

 Rezumat
Strategiile şi politicile referitoare la sistemul asigurărilor de şomaj si stimulare a ocupării forţei de muncă au ca unic scop protecţia persoanelor împotriva şomajului, un grad ridicat de ocupare a locurilor de muncă şi adaptarea persoanelor la cererea pieţei muncii, toate acestea fiind obiective ale legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă, În România, orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber profesia şi locul de muncă, beneficiind şi de protecţie în caz de şomaj. Aceasta este o caracteristică a economiei capitaliste şi reprezintă efectul reorganizării economiei româneşti, urmată de o reducere a locurilor de muncă ceea ce a generat scăderea populaţiei ocupate de diverse vârste. Pentru aceste considerente, au fost implementate o serie de programe, măsuri şi facilităţi pentru stimularea angajatorilor în vederea ocupării forţei de muncă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti