TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Sustainable Development from an Ethics Perspective
(Universitatea Andrei Şaguna, Constanţa. crisdali@yahoo.com)
Vol LX • No. 2/2008
Cristina Gelan
Universitatea Andrei Şaguna, Constanţa.
crisdali@yahoo.com

 Keywords   Corporate Social Responsability; development of society; harmony between man and nature; harmony between man and society; harmony between man and himself

 Abstract
The word sustainable development has been used to designate the following categorical imperatives: to sustain stable biosphere and its diversity and to sustain just distribution of material and spiritual values. We can come to the formulating the basic principle of sustainable development, we can say that sustainable development of society is possible only if both man-to-man relations and man-to-environment relations are harmonized. According to this principle the values of sustainable development may be described as the following: harmony between man and nature (to achieve this people must stop their expansion of nature), harmony between man and society (to achieve an individual must conform his own selfish pretensions to the interests of society, interests of the state) and harmony between man and himself (this presupposes finding the meaning of life and happiness).

 Rezumat
Conceptul de dezvoltare durabilă a fost utilizat pentru a desemna imperativul categoric: să dezvoltăm durabil biosfera şi diversităţile sale şi justa distribuirea valorilor materiale şi spirituale. Pentru a putea formula principiul de bază al dezvoltării durabile trebuie să ştim că dezvoltarea durabilă a societăţii este posibilă doar dacă relaţiile omului cu el însuşi şi cu mediul înconjurător sunt armonioase. Principiul valoric al dezvoltării durabile poate fi descris în termenii următori: armonie între om şi natură (pentru a o dobândi omul trebuie să oprească expansiunea sa în natură), armonie între om şi societate (pentru a o dobândi un individ trebuie să-şi conformeze pretenţiile sale interesului societăţii şi al statului) şi armonie între om şi el însuşi (aceasta presupune a găsi semnificaţia vieţii şi a fericirii).Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti