TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Romanian Oil ? Object of Dispute between the Great Powers of the Second World War
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: gavriilpreda@yahoo.com)
Vol LX • No. 2/2008
Gavriil Preda
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gavriilpreda@yahoo.com

 Keywords   oil, war, great power, geo-political, foreign policy

 Abstract
The war transformed oil from a ?weapon? into one of the vital elements used in the modern war. The confrontation between Germany and the Soviet Union for the control over the Romanian territory and the exploitation of its grain and oil resources, the revisionist policies of Hungary, Bulgaria and Soviet Union, the collapse of the regional system of alliances, the incapacity of France and Great Britain to help the Romanian state after the beginning of the war, each of these causes and all together, rendered more and more difficult the geo-political situation of the Romanian state. Oil played an important role in ensemble of methods used by the Romanian state to promote its interests and to counterbalance the Great Powers hostile objectives.

 Rezumat
Războiul a transformat petrolul dintr-o ?armă?, într-unul dintre elementele vitale utilizate în războiul modern. Confruntarea dintre Germania şi Uniunea Sovietica pentru controlul asupra teritoriului României, pentru exploatarea cerealelor şi a resurselor minerale, politica revizionistă a Ungariei, Bulgariei şi a Uniunii Sovietice, colapsul sistemului de alianţe regionale, incapacitatea Frantei şi a Marii Britanii de a ajuta statul român după declansarea războiului, fiecare dintre aceste cauze şi toate impreună au generat o situatie geo-politică din ce in ce mai dificilă a statului român. Petrolul a jucat un rol important în ansamblul metodelor folosite de statul român pentru promovarea intereselor sale şi pentru a contrabalansa interesele ostile ale Marilor Puteri.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti