TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Integrated Refineries for Fuels and Biofuels
(* Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti, Romania e-mail: vmatei@upg-ploiesti.ro ** Academia de Studii Economice, Piata Romana nr. 6, Sector 1, Bucureşti)
Vol LX • No. 1/2008
Vasile Matei*, Anca-Florentina Borcea*, Cristina Duşescu*, Oana Mihai*, Ion Popa**, Irina Gabriela Rădulescu*, Liviu Dumitraşcu*, Cosmin Dobrin**
* Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti, Romania
e-mail: vmatei@upg-ploiesti.ro
** Academia de Studii Economice, Piata Romana nr. 6, Sector 1, Bucureşti

 Keywords   fuels, biofuels, economical strategies, small and medium enterprises, integrated refineries

 Abstract
International interest about the environment protection, as well as the high prices on petroleum market, led to a new approach concerning fuels. Mid-distillate increasing demand imposed the express development of biofuels, especially biodiesel, plants in order to assure the necessary of clean fuels for classic and novel fuels mixtures. Meeting the new clean fuels challenge requires new strategies in refineries management, and this seems to be of great benefit for Romanian economy. The best economical solution is the integration of biofuels small and medium enterprises within the traditional units of petroleum refining industry. In this case, the petroleum products will meet the European Union exigencies concerning the required quality.

 Rezumat
Interesul mondial în ceea ce priveşte protecţia mediului, ca şi preţurile mari pe piaţa petrolului, au condus la o nouă abordare în ceea ce priveşte combustibilii. Creşterea cererii de distilate medii a impus dezvoltarea rapidă a fabricilor de biocombustibili, mai ales biodiesel, pentru a asigura necesarul de combustibili curaţi pentru combustibilii clasici şi a amestecurilor cu combustibili noi. Pentru a obţine combustibili ecologici sunt necesare noi strategii în managementul rafinăriilor şi acesta este un aspect pozitiv, benefic pentru economia românească. Cea mai bună soluţie economică pare a fi integrarea fabricilor de biodiesel, întreprinderi de tip mic-mijlociu, de către rafinăriile tradiţionale. În acest caz, produsele finite vor corespunde exigenţelor Uniunii Europene privind calitatea impusă.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti