TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
An Improvable Approach for PWM Control
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: gcremenescu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 1/2008
Gheorghe Cremenescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gcremenescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   (pulse width modulation) control algorithm, mono--phase inverter, synthetic voltage

 Abstract
The paper presents a mathematical support of the PWM control algorithm for the improvable synthesis of the output voltage of the mono-phase inverter, having as objectives the approaching of the effective value of the fundamental to the effective value of the proposed sinusoidal voltage at the terminals of the charge and diminishing of the weight of low frequency harmonics in the harmonic content of the voltage.
The commutation moments of the pulses are computed, imposing that the fundamental of the synthetic voltage is equal to the proposed sinusoidal voltage and the high harmonics up to order 4m-2 are null. For the numerical simulation of the model, the Matlab toolbox was used. The results of the simulation are numerically and graphically presented; they confirm the validity of the mathematical support of the proposed PWM control algorithm. The goal of this paper is to obtain an inverter which to ensure a power supply close to a sinusoidal form. Some practical considerations are also presented.
The paper was split in two parts. Part A contains a brief introduction, the principle electric scheme of a mono-phase inverter, the commutation program of the mono-phase inverter with resistive-inductive charge, the mathematical design of proposed PWM control algorithm and the spectral analysis of the synthetic voltage.


 Rezumat
Articolul prezintă un suport matematic al algoritmului de comandă PWM pentru sinteza îmbunătăţită a tensiunii de ieşire a invertorului monofazat, având ca obiective aproximarea valorii efective a fundamentalei cu valoarea efectivă a tensiunii sinusoidale propuse la bornele sarcinii şi diminuarea ponderii armonicelor de joasa frecvenţa în conţinutul armonic al tensiunii.
Momentele de comutaţie ale pulsurilor sunt calculate în condiţiile în care fundamentala tensiunii sintetice este egală cu tensiunea sinusoidală propusă şi armonicele superioare până la ordinul 4m ? 2 sunt nule. Pentru simularea numerică a modelului s-a folosit pachetul Matlab. Rezultatele simulării sunt prezentate numeric şi grafic; se confirmă validitatea suportului matematic al algoritmului de comandă PWM propus. Scopul acestui articol este să se obţină un invertor care să asigure o sursă de alimentare apropiată de forma sinusoidală. De asemenea sunt prezentate câteva consideraţii practice.
Articolul este împărţit în două părţi. Partea A conţine o scurtă introducere, schema electrică de principiu a invertorului monofazat, programul de comutaţie al invertorului monofazat cu sarcină rezistiv ? inductivă, modelul matematic al algoritmului de comandă PWM propus şi analiza spectrală a tensiunii sintetice.
Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti