TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Properties of the Measure of a Physical Size
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail:sparepa@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 1/2008
Simion Parepa
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail:sparepa@upg-ploiesti.ro

 Keywords   physical size, measure, properties of a measure

 Abstract
This paper is a sequel of the work [1] where the notions of "physical size? and its "measure? are cleared up, and the use of the term "measure? in metrology, not only to appoint the measure standard, but also for the quantitative expression of a physical size, obtained experimentally or by calculation, is proposed. In the present work, as a result, the properties of the measure of the physical sizes on the basis of its general expression are determined. These properties will be used in the framework of future papers.

 Rezumat
Acest articol este continuarea lucrării [1], în care se clarifică noţiunile de ?mărime fizică? şi de ?măsură? a acesteia şi se propune utilizarea termenului ?măsură? în metrologie nu numai pentru a desemna etalonul de măsură, dar şi pentru expresia cantitativă a unei mărimi fizice, în general, determinată experimental sau prin calcul. Ca urmare, în lucrarea de faţă se determină proprietăţile măsurii unei mărimi fizice pe baza expresiei sale generale. Aceste proprietăţi vor fi utilizate în cadrul unor lucrări viitoare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti