TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Gift, the Education and the Consumer Society
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Gabriel Albu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

 Keywords   gift, reciprocity, generosity, exchange, school

 Abstract
People offer gifts. The world is admirable because let place to the gifts: it's the place of generosity, joy, surprise. Gifts develop and consolidate the human relationships, they make them dynamic and refresh them, and they take them out from the monotony. Gifts make people closer and closer. It's over education the one which allows us to know to want to give gifts. The gift expresses consideration, respect and our admiration. It's a gesture of noblesse, of gratitude.
School is a stimulating, opened environment, where teachers and students ? among them and one with the other ? offer and receive gift, they learn the logic of gift, the consequences of the rules of reciprocity, the distinction between poisoned gift (?the gift?) and the healthy ones (gift).


 Rezumat
Oamenii îşi oferă cadouri. Lumea este admirabilă pentru că a lăsat loc cadourilor: este locul generozităţii, al bucuriei, al gratuităţii şi surprizei. Darurile dezvoltă şi consolidează relaţiile umane, le dinamizează şi le împrospătează, le scoate din rutină. Darurile îi apropie pe oameni. Face parte din educaţia noastră să ştim şi să vrem să facem daruri. Darul exprimă consideraţia, respectul şi admiraţia noastră. Este un gest de nobleţe, de recunoştinţă.
Şcoala este un mediu stimulativ, deschis, în care profesorii şi elevii ? între ei şi unii cu alţii ? oferă şi primesc cadouri, învaţă logica darului, consecinţele regulii reciprocităţii, distincţia între darurile otrăvite ("darul?) şi cele sănătoase (darul).
Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti