TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Impact of the Current Technologies on theYouth's Personalities Development
(Universitatea ,,Al. I. Cuza? din Iaşi, Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi *e-mail: cucos@uaic.ro **e-mail: vicentiu80@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Constantin Cucoş*, Adrian Vicenţiu Labăr**
Universitatea ,,Al. I. Cuza? din Iaşi, Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi
*e-mail: cucos@uaic.ro
**e-mail: vicentiu80@yahoo.com

 Keywords   technology, complementarity of values, new technologies.

 Abstract
Current technology has become a must for young persons nowadays, many of their activities being generated and accompanied by today's technological structures. From learning, to keeping informed, from work to entertainment and recreation activities, all these elements with pragmatic or aesthetic focus, in a collective perspective or an intimately individual one, are built upon or mediated through the new technologies. Rejecting technology, in the name of a number of so-called absolute theoretical values would mean not paying attention to reality and rejecting it. The best thing to do would be to subdue technology, to humanise and spiritualise it, assigning it practices where the complementarity of values should be present. Recognising the conduct that youth have adopted towards the new technologies makes us think that they are not considerably negative and blamable, the way they might be described at first glance. Most young people use technology very carefully and within reasonable limits, the excesses not being greater than the ones peculiar to other psycho-behavioral contexts. Nevertheless, the delay and the creation of certain habits ? and also the awareness regarding their existence! ? causes us not to lose from sight the possible lapses which we can prevent at the level of our educational activities. Especially when the people under consideration are still flexible and sensitive to the different educogen stimuli.

 Rezumat
Tehnologia actuală a devenit o necesitate pentru mulţi tineri în ziua de azi, multe din activităţile lor fiind generate sau acompaniate de structurile tehnologice moderne. De la învăţare până la necesitatea de a rămâne informat, de la muncă la distracţie şi activităţi recreaţionale, toate aceste elemente cu accente pragmatice sau estetice, într-o perspectivă colectivă sau una individuală, sunt mediate sau se constituie pe baza noilor tehnologii. A respinge tehnologia, în numele unui număr de aşa zise valori teoretice absolute, ar echivala cu respingerea realităţii şi refuzul de a-i acorda atenţie. Cel mai potrivit lucru ar fi supunerea tehnologiei, umanizarea şi spiritualizarea ei, alocându-i practici unde complementaritatea valorilor trebuie să fie prezentă.
Recunoaşterea comportamentului pe care tinerii l-au adoptat faţă de actualele tehnologii ne face să credem că acestea nu sunt în mod considerabil negative sau condamnabile, aşa cum ar putea fi descrise la prima vedere. Majoritatea tinerilor utilizează tehnologia cu multă grijă şi în limite rezonabile, excesele înregistrate nefiind mai mari decât cele specifice altor contexte psiho-comportamentale. Totuşi, întârzierea şi crearea unor anumite obiceiuri ? şi de asemeni conştientizarea existenţei lor ? ne face să nu pierdem din vedere posibilele greşeli pe care le putem preveni la nivelul activităţilor educaţionale în special, când persoanele în cauză sunt încă flexibile şi sensibile la diverşi stimuli educogeni.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti