TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Religious Education in Public Schools: Comparative Approach of European Educational Systems
(Institutute of Educational Sciences, Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti e-mail: irina.horga@ise.ro)
Vol. LXI • No. 1/2009
Irina Horga
Institutute of Educational Sciences, Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti
e-mail: irina.horga@ise.ro

 Keywords   religious education, curriculum, denominational, non-denominational.

 Abstract
The present article aims at offering a comparative analysis of the way religious education is provided in the different European educational systems. Given that the place of religious education in public schools is an aspect that is often subject to education policy analyses or to public debates, we consider that this kind of work is necessary because it provides an overview of the general situation, offers details about particular experiences and shows that we do need comparative research on the educational and social impact of the different ways of approaching this type of education.

 Rezumat
Majoritatea sistemelor de învăţământ europene cuprind în curriculumul şcolar cunoştinţe despre religie şi/sau o educaţie specifică în domeniu, organizată predominant mono-confesional sau nonconfesional, ca responsabilitate explicită a statului sau cu atribuţii specifice împărţite între stat şi culte. În condiţiile în care locul educaţiei religioase în şcoala publică este un aspect tot mai frecvent supus analizelor de politică educaţională sau dezbaterilor publice, o analiză comparativă a modului în care se realizează aceasta în ţările europene este necesară pentru că oferă o perspectivă de ansamblu asupra situaţiei generale, detaliază experienţe particulare şi concluzionează necesitatea unor cercetări comparative privind impactul educaţional şi social al diferitelor modele de abordare a acestui tip de educaţie. Atât decidenţii politici, cât şi practicienii au nevoie de recomandări şi exemple de bună practică în demersul de revizuire a obiectivelor, conţinuturilor şi metodologiilor specifice educaţiei religioase, pentru a asigura interiorizarea valorilor moral-religioase şi respectarea libertăţii de conştiinţă, dezvoltarea de atitudini şi comportamente specifice, depăşirea stereotipiilor şi a prejudecăţilor.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti