TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Ilie Popescu-Teiuşan and the Pedagogy of Working Communities
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: steliana.lefter@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Steliana Lefter
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: steliana.lefter@yahoo.com

 Keywords   the pedagogy of working communities, team-work method, integrated education, active school, freedom in education.

 Abstract
Ilie Popescu-Teiuşan has an important place among the pedagogues teaching at normal schools. Advocate of the active school, he mainly pleads in favor of the working communities method, team work in schools, which allows "a suitable school?, individualized education which celebrates pupils' initiative and freedom.

 Rezumat
Ilie Popescu-Teiuşan ocupă un loc important în pleiada pedagogilor profesori la şcolile normale. În spiritul şcolii active, principala lui pledoarie este pentru utilizarea metodei comunităţilor de muncă, a muncii pe echipe în şcoală, aceasta permiţând "o şcoală pe măsură?, un proces de învâţământ individualizat unde se celebrează iniţiativa şi libertatea elevilor.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti