TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Role of Educational E-Portfolios in a Lifelong Learning Society
(Universitatea Politehnică din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 313, Bucureşti e-mail: llitoiu@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Nicoleta Liţoiu
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 313, Bucureşti
e-mail: llitoiu@yahoo.com

 Keywords   e-Portfolio, e-Learning environment, lifelong learning society, education system, authentic assessement.

 Abstract
In the context of lifelong learning society, education experts pay more and more attention to the concept of e-Portfolio correlated with the concept of e-Learning environment. This paper builds upon those issues concerning the e-learning environment and the use of e-Portfolio in teacher training activities. Moreover, the paper proposes a vision of an e-Portfolio's structure based on educational experience gained through implementation of the specific professional development activities for rural teachers in the Romanian Rural Education Project.

 Rezumat
În contextul unei societăţi bazate pe învăţare permanentă, experţii educaţionali acordă o atenţie din ce în ce mai mare aplicării conceptului de e-Portofoliu, corelat cu cel de mediu specific de e-învăţare. Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze aceste aspecte menţionate referitoare la mediu de e-învăţare şi la utilizarea e-Portofoliului în activităţile de formare a cadrelor didactice. Mai mult decât atât, articolul propune şi un model de structură a unui astfel de e-Portofoliu posibil de utilizat în activităţile de formare a cadrelor didactice, pe baza experienţei acumulate ca urmare a implementării activităţilor specifice de dezvoltare profesională adresate cadrelor didactice din mediul rural prin intermediul ,,Proiectului pentru Învăţământul Rural?.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti