TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Social Theory in the Function of Education
(University of Phoenix, 4605 East Elwood Street e-mail: angie.strawn@phoenix.edu)
Vol. LXI • No. 1/2009
Angela M. Strawn
University of Phoenix, 4605 East Elwood Street
e-mail: angie.strawn@phoenix.edu

 Keywords   functionalism, marxism, interpretivism, postmodernism

 Abstract
Social theory has influenced the delivery of education in America for decades. This paper examines four social theories: functionalism, Marxism, interpretive, and postmodernism, the defining characteristics, strengths and weaknesses of each. A comparison of the strengths and weaknesses of each theory is presented. Beginning in the Jeffersonian Era and continued influence by Dewey, this paper relates the role of critical theory (postmodernism) to the function of education in today's society. The author concludes with a discussion of the relationship of critical theory to a personal philosophy as nurse and educator.

 Rezumat
Teoria socială a influenţat educaţia în America în ultimele decenii. Acest articol prezintă patru teorii sociale: funcţionalismul, marxismul, teoria interpretativă şi postmodernismul. De asemenea, sunt incluse comparativ trăsăturile pozitive şi negative definitorii. Începând cu Era Jeffersoniană şi continuând cu influenţa lui Dewey, această lucrare leagă rolul teoriei critice (postmodernismul) de funcţia educaţiei în societatea de astăzi. Autorul încheie cu o discuţie despre relaţia teoriei critice cu filosofia personală a educatorului.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti