TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Simulation Learning ? from Design to Application
(University of Bacău, Calea Mărăşeşti Street, nr. 157, Bacău, România e-mail: venera_1962@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Venera-Mihaela Cojocariu
University of Bacău, Calea Mărăşeşti Street, nr. 157, Bacău, România
e-mail: venera_1962@yahoo.com

 Keywords   student-centring, simulation, simulation learning.

 Abstract
Simulation learning is but one of those learning methods which actually and substantially ensure the centring on the beneficiary of the process. Starting from the importance of this tendency for the present educational practice and from an insufficient approach to the problem of learning through simulation in the references of the sciences of education, the current paper aims at defining the required conceptual delimitation and specifying the characteristics of the process, as well as at illustrating an application carried out with students during the initial training process for the didactic career.

 Rezumat
Învăţarea prin simulare este doar una dintre acele forme ale învăţării care asigură, în mod substanţial şi real, centrarea pe beneficiarul procesului. Pornind de la importanţa acestei tendinţe pentru practica educaţională actuală precum şi de la o insuficientă tratare a problematicii învăţării prin simulare ca specie a învăţării centrate pe elev, studiul de faţă işi propune atât o delimitare conceptuală necesară şi o precizare a specificului demersului cât şi ilustrarea unei aplicaţii realizate cu studenţii în procesul de formare iniţială pentru cariera didactică.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti